Povežite se s nama

Vijesti

Obavještenje o kvalitetu vode za piće iz prijedorskog vodovodnog sistema

Objavljeno

on

“Vodovod” a.d. Prijedor trenutno provodi godišnju anketu o zadovoljstvu građana uslugama našeg preduzeća. Na osnovu rezultata dosadašnjih ispitivanja, jedna od primjedbi naših potrošača odnosi se na nedovoljnu informisanost o kvalitetu vode. Ovim putem želimo da pružimo detaljnije informacije o kvalitetu vode koju isporučujemo našim sugrađanima i o načinu na koji mogu izvršiti direktan uvid u izvršene analize.

“Vodovod” a.d. Prijedor, u saradnji sa Higijensko-epidemiološkom službom Doma zdravlja u Prijedoru, vrši redovnu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode u centralnom gradskom vodovodu i u zasebnom vodovodnom sistemu Donja Dragotinja, kojim upravlja “Vodovod” a.d. Prijedor.

Osnovne fizičko-hemijske analize vrši laboratorija “Vodovoda” a.d. Prijedor dva puta sedmično.

Tri puta mjesečno, zajedno sa Higijensko-epidemiološkom službom, uzimamo 11 uzoraka vode za piće iz centralnog sistema vodosnabdijevanja i zasebnog vodovodnog sistema Donja Dragotinja i šaljemo ih u Institut za javno zdravstvo RS u Banjaluci, gdje se radi osnovna fizičko-hemijska i mikrobiološka analiza vode za piće.

Jednom godišnje šaljemo 7 uzoraka vode za piće na proširenu periodičnu analizu u Gradski zavod za javno zdravlje Beograd i u Institut za javno zdravstvo RS u Banjaluci.

Utvrđivanje ispravnosti vode za piće vrši se prema propisima čl. 4. stav 1. i 2. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.88/17), čl. 19. Zakona o hrani (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.19/17) i čl. 51. stav 2. Zakona o vodama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.50/06).

Rezultati svih analiza pokazuju da je voda za piće iz prijedorskog vodovodnog sistema zdravstveno ispravna, odnosno da zadovoljava sve propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.88/17).

Od 336 uzoraka vode za piće uzetih u 2018. godini samo 1 uzorak (0,3%) je bio mikrobiološki neodgovarajući, dok je 335 uzoraka (99,7%) odgovaralo navedenom Pravilniku.

Od 186 uzoraka uzetih u prvih šest mjeseci ove godine samo 3 ne odgovaraju zadatim parametrima (u dva slučaja u pitanju je povećana mutnoća vode, a u jednom slučaju mikrobiološki neodgovarajući uzorak).

KOMPLETNE ANALIZE INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS URAĐENE OD JANUARA DO SEPTEMBRA OVE GODINE NAŠI POTROŠAČI MOGU VIDJETI NA WEB STRANICI “VODOVODA” A.D. PRIJEDOR, U DIJELU “ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE”.

Izvor: Vodovod Prijedor

Advertisement

Popularno